Energy Hunter-kalkulator - Verdien av service

Om Energy Hunter Kalkulatoren:
Dette verdikalkulatorverktøyet leveres på en "som den er" og "som tilgjengelig"-basis kun for bekvemmelighet og illustrativ bruk. Bruk av verdikalkulatorverktøyet er på egen risiko, og Alfa Laval AB (publ) og dets tilknyttede selskaper ("Alfa Laval") fraskriver seg uttrykkelig alle garantier og representasjoner av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til verdikalkulatorverktøyet og all informasjon eller resultater fra bruken av dette, inkludert, men ikke begrenset til, korrekthet, egnethet, nøyaktighet av beregninger og resultater, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for en bestemt bruk eller et bestemt formål, og ikke-krenkelse. Alfa Laval vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for tap eller skade påført eller forårsaket av bruken av verdikalkulatorverktøyet og/eller informasjonen eller resultater fra bruken av dette. 

Akselererer jakten på spillenergi

Energieffektivitet ligger i genene våre. Det er noe vi har holdt på med å utvikle i nesten et tiår. Faktisk sparer Alfa Lavals varmeoverføringsløsninger 100 GW energi i industrien hvert år. Det er nok strøm til å varme opp 20 millioner hjem.

Vi har funnet ut at det alltid er rom for å gjenbruke avfallsenergi ved å endre rengjørings- og vedlikeholdsprogrammet eller oppdatere konfigurasjonene. Se videoen og lær hvordan Alfa Laval kan hjelpe.

Mer om Energy Hunter