Papirproduksjon innebærer komplekse prosesser som krever store mengder energi og vann. Prosesseffektivitet er derfor en kritisk suksessfaktor. Smarte papirprodusenter ser Alfa Laval som en totalleverandør av ekspertise, pålitelig ressurseffektivt utstyr og varmegjenvinningsløsninger, med et vidt spekter av tjenester for å optimalisere fabrikkens resultater.