Vanlige spørsmål om varme- og kjøleløsninger

Nedenfor finner du en rekke vanlige spørsmål sammen med svar fra Alfa Lavals eksperter. Ser du ikke spørsmålet ditt her? Kontakt oss for å få et personlig svar fra det erfarne teamet vårt.

Generelle spørsmål

Spørsmål om sveisede og loddede platevarmevekslere

Spørsmål om platevarmevekslere med pakning

Spørsmål om semisveisede platevarmevekslere

Spørsmål om AHRI-ytelsessertifisering

Hvordan en platevarmeveksler er utformet

Alfa_Laval_heating_and_cooling_man_faq_mobile.jpg


Generelle spørsmål

Hva bestemmer størrelsen på en varmeveksler?

For generell oppvarming er det ikke kW som bestemmer størrelsen på varmeveksleren, men trykkfallet som tillates. Dette skyldes at enheten er lav-NTU. Andre faktorer som bestemmer størrelsen inkluderer tilnærmingstemperaturen og platematerialet som er valgt for varmeveksleren.

 

Hvilken type produkter kan Alfa Laval tilby for dampoppvarming?

Alfa Laval har flere produkter som egner seg i dampoppvarmingsløsninger, men de foretrukne typene er enheter med pakninger og en dyp trykkdybde. TS- og M-typene med lave thetaplater passer best til disse oppgavene.

Loddede og sveisede varmevekslere kan også brukes, da de er ekstremt kompakte. Disse kan imidlertid kan være mer følsomme for termisk utmattelse. Slike enheter bør derfor unngås for løsninger der de blir utsatt for store, plutselige og hyppige temperaturendringer.

 

Hvordan velger jeg riktig malingsstandard for enheten min, og hvilke typer malingssystemer tilbyr Alfa Laval?

Samtidig som vi maler produktene våre av estetiske grunner, er hovedformålet korrosjonsbeskyttelse. Å velge riktig malingssystem er viktig for å beskytte enheten mot korrosjon.

Det er mange aspekter å vurdere når man velger et malingssystem. Miljøforholdene som er tilstede der enheten skal stå, er spesielt viktig. Er det en bestemt korrosjonsklasse? Skal enheten plasseres innendørs eller utendørs? Vil den bli utsatt for alvorlig forurensning? Skvetter av syrer eller alkalier? Vil den stå i offshore, i et marint miljø eller i et kystmiljø? Vil enheten være isolert eller uisolert? Er det fare for kontinuerlig kondensering eller ikke? Alle disse parametrene krever forskjellige malingssystemer.

Alfa Laval har 14 forskjellige malingssystemer delt inn i de forskjellige korrosjonskategoriene C2, C3 og C5. Noen av disse er for spesifikke enheter. Kontakt Alfa Lavals salgsrepresentant for veiledning.

 

Hvorfor er asymmetri så viktig i varmevekslere som brukes som kondensatorer til varmepumper?

De smale kanalene på kjølemiddelsiden gjør det mulig med høyere intern hastighet, noe som øker varmevekslingen selv ved delvis belastning. Samtidig reduserer de større kanalene på vannsiden trykkfallet i hele enheten. Sammen har dette en positiv effekt på varmepumpens ytelseskoeffisient, og forbedrer ytelsen for hele systemet.


Spørsmål om sveisede og loddede platevarmevekslere

Hvorfor er et filter på vannsiden så viktig i sveisede og loddede varmevekslere?

I vannomløpet er det mange små deler og rusk i omløp. De fleste av disse er sveisereststoffer, som kan fanges i de små kanalene på enheten. Dette kan forårsake en rekke problemer, alt fra høyere trykkfall til uregelmessig væskedistribusjon over platene og til og med korrosjon som fører til lekkasje mellom kretsene.

 

Hvorfor kan trykkfallet i kjølemediet være spesielt høyt i loddede varmevekslere som brukes som fordampere?

Loddede varmevekslere, også lengre eller høyere modeller, opererer med et internt distribusjonssystem som distribuerer kjølemiddel i alle kanaler. Disse distributørene må ha en dedikert geometri, ofte med små passasjer og kamre. Dette kan i sin tur føre til trykkfall i mange tilfeller. Dette er imidlertid ikke et problem i seg selv så lenge ekspansjonsventilen er utformet i henhold til dette (i de fleste tilfeller litt større).

 

Hvorfor er AlfaNova sveisede varmevekslere mer motstandsdyktige mot korrosjon enn loddede varmevekslere?

AlfaNova varmevekslere er kobberfri – bygget 100 % rustfritt stål i 316-kvalitet. I loddede design er kobber det materialet som holder rustfrie stålkanalplater sammen. Dessverre er kobber mindre motstandsdyktig mot visse typer korrosjon, for eksempel i enheter der ammoniakk brukes som kjølemiddel eller hvor det er aggressivt vann på grunn av for eksempel høyere kloridinnhold. I disse enhetene anbefales derfor den 100 % kobberfri AlfaNova-modellen.

 

Hvorfor er innløpsforbindelsen til kjølemiddel så viktig for 2-fasefordampere?

S3-kjølemiddelinnløpstilkoblingen er mer enn en kontakt for lodding av kobberrørene. Den er en forhåndsdistributør, og geometrien påvirker fordelingen av kjølemiddelet langs enheten. Den indre diameteren til S3-koblingen påvirker hastigheten og turbulensen til mediet, slik at kjølemediet fordeles likt i hver enkelt kanal. For hver ekstra plate i en enhet blir S3-geometrien stadig viktigere. Alfa Lavals fordampere er optimalisert med dedikerte tilkoblinger for å oppnå best mulig ytelse, avhengig av kjølemiddel, antall plater og bruksområde.

 

Kan samme loddede eller sveisede varmeveksler brukes både som kondensator og som fordamper?

Ja. Dette er mulig og har blitt gjort i mange forskjellige enheter. Distribusjonssystemet for fordampere truer ikke ytelsen når den brukes som kondensator, og det ekstra trykkfallet er generelt ubetydelig. Kondensasjonen må imidlertid være full av underkjølt væske ved kondensorutgangen, da en delvis kondensering kan føre til problemer. I reversible systemer anbefales det at kondensatoren har et distribusjonssystem for å gi en anstendig ytelse som fordamper også.

 

Hvordan sikrer jeg oljeretur i fordampere?

Utformingen av både distribusjonssystemet og kanalplatene i Alfa Laval-fordamperne sikrer oljeretur til kompressoren. Dette er spesielt relevant for inverterdrevne kompressorer, fordi mengden kjølemiddel og hastigheten kan variere sterkt i løpet av driften. Programvare som verifiserer fordamperens ytelse ved minimal belastning er obligatorisk for å sikre sikker drift.

 

Kan den samme loddede eller sveisede varmeveksleren brukes sammen med forskjellige kjølemidler i 2-fasede enheter?

Ja. Alfa Laval varmevekslere kan brukes med mange forskjellige kjølemidler. I den første designfasen kan en varmeveksler optimaliseres for ett eller to hovedkjølemidler. Alfa Lavals nyeste teknologi er svært fleksibel for både inverterdrevne kompressorer (med høye kapasitetsvariasjoner under drift), samt det økende antall nye kjølemidler som kommer på markedet av miljømessige årsaker. Takket være innovative distribusjonssystemer og den nye kanalplatedesignet, gjør denne fleksibiliteten at enhetene kan brukes med mange forskjellige kjølemidler ved høy ytelse.

 

Hva er viktig å vurdere når det gjelder frysing i varmepumper?

Frysing er et av hovedspørsmålene som må vurderes i varmepumpedrift. Alfa Laval varmevekslere er spesielt utformet for å unngå frysing under avriming i luft-til-vann-varmepumper. Forhindring av frysing er likevel avhengig av de operative forholdene du angir for systemet, spesielt med hensyn til kompressorkapasitet, saltvannstrøm og temperaturer.

Alfa Laval utfører regelmessig simuleringer, både i laboratorium og med programvare, som kan hjelpe deg med å identifisere grensene for sikker drift.

 

Hva er maksimum og minimum tillatt kapasitet for en bestemt loddet eller sveiset varmeveksler?

Maksimums- og minimumskapasitet er begge bestemt i henhold til nivåer for akseptabel ytelse. Etter hvert som kapasiteten øker, kan enheten oppleve lavere fordampningstemperatur, høyere kondenseringstemperatur i 2-fasede enheter, høyere temperaturforskjell i 1-faseenheter, samt trykkfall i vann eller saltvann. Alle disse reduserer systemets generelle ytelse. Omvendt er den lavest mulige kapasiteten begrenset av oljeretur til kompressoren og tilhørende mulig reduksjon på grunn av redusert hastighet inn i kanalene.


Spørsmål om platevarmevekslere med pakning

Hva er den minste temperaturforskjellen du kan ha mellom de to sidene av en platevarmeveksler med pakning?

Kunder i dag er fokusert på å spare mer energi, og trenden innen varmegjenvinning er minimal ekstra kjøling/oppvarming for å gjenvinne mer energi. Det betyr at enhetene vil arbeide med en mindre temperaturforskjell.

For væske/flytende medier tilbyr Alfa Laval platevarmevekslere som kan fungere med en temperaturforskjell så lav som ca. 1°C. Sammenlign med dette har skall-og-rør en grense på rundt 5°C. Årsaken til at vi kan jobbe med en så lav temperaturforskjell er at enhetene våre har et arrangement som er nesten motstrøm.

 

Hva er den største temperaturforskjellen du kan ha mellom de to sidene av en platevarmeveksler med pakning?

Hvis man ser på væsker/flytende medier fra et termisk synspunkt, er det ingen maksimumsgrense. Hvis du har svært høye temperaturforskjeller, som også inkluderer svært høye temperaturer, bør du ta hensyn til strålingseffekten. Men siden Alfa Laval har en maksimal designtemperatur på rundt 180 °C for platevarmevekslere med pakning, er dette ikke et problem.

Når du har en stor temperaturforskjell, kan det være en stor temperaturforskjell mellom volumtemperaturen og veggtemperaturen. Du bør sjekke veggtemperaturen for å unngå koking eller frysing samt overdreven tilgroing.

 

Hvilket pakningsmateriale skal jeg bruke?

Avhengig av medium, er forskjellige pakningsmaterialer mer eller mindre egnet. I HVAC-enheter der media har en tendens til å være vann/vann, er det anbefalte pakningsmaterialet NBR, som er tilgjengelig i flere forskjellige kvaliteter.

 

Hva er pakningens levetid?

Pakningens levetid avhenger av mange forskjellige faktorer, viktigst er driftstemperatur og trykk, og mediet som benyttes. Men levetiden bestemmes også av rengjøringsmidlene som brukes, hvor ofte platevarmeveksleren har blitt åpnet og lukket, om varmeveksleren brukes i kontinuerlig drift eller ikke, og hvordan pakningene er lagret.

Hvis platevarmeveksleren kjører ved den maksimale anbefalte temperaturen, er pakningens levetid ett år. Levetiden vil være lengre ved en lavere temperatur, men alle faktorene som er oppført ovenfor må vurderes for å lage en grov levetidsprognose.

 

Hvordan vet jeg hvilken type pakning jeg har i min varmeveksler?

Det er tre måter å identifisere pakningene på. Begynn med å finne dokumentasjonen som ble levert med enheten på kjøpstidspunktet. Deretter ser du etter et merke på pakningen med artikkelnummeret, som du finne på vår nye T-serie. Hvis pakningene dine ikke har dette merket, kan du se etter en fargekode, som vanligvis er plassert på klipsen til pakningen. I noen tilfeller er fargekoden på innsiden av pakningen, og dette kan noen ganger til og med ses fra utsiden. Kontakt Alfa Laval med denne informasjonen og informasjonen som finnes på enhetens navneskilt, så vil representantene våre hjelpe deg med å bestemme modell og pakningstype.


Spørsmål om semisveisede platevarmevekslere

Når skal jeg bruke en sveiset platevarmeveksler eller halvsveiset platevarmeveksler i en kjøleapplikasjon?

En SWPHE brukes fortrinnsvis med høy kapasitet når varmeveksleren enkelt må åpnes for vedlikehold (for eksempel i tilfeller med skittent kjølevann) eller når det brukes korrosive medier som saltvann eller kloridlaker som krever bruk av titan eller annet korrosjonsbestandig materiale.

 

Sveisede platevarmeveksler er det beste valget for bruk av små eller middels størrelser som krever en kobberfri varmeveksler, for eksempel enhver ammoniakkapplikasjon.

Loddede platevarmeveksler tilbyr en skreddersydd ytelse i alle små eller mellomstore kjøleapplikasjoner der kobber- og rustfritt stålkomponenter kan brukes, med designtrykk på opptil 140 bar.

 

Hva er den minste temperaturforskjellen du kan ha mellom brine/vannsiden og fordampningstemperaturen i en SWPHE oversvømmet fordamper?

Vi sier normalt at en tilnærming kan være minimum 2K hvis væskeutskilleren er montert over enheten. Da vil væskekolonnen være mer eller mindre optimal (c/c + 0,5 m) og trykktapene være rimelige. Et godt oljeutskillelsessystem vil også forbedre mulighetene for å oppnå nærtilnærming. Spør din Alfa Laval-representant om råd hvis du er i tvil.

 

Hva er den største temperaturforskjellen jeg kan ha mellom inn- og utløpslake/vann i en SWPHE-fordamper?

For å gi et generelt svar sier vi vanligvis 15K. Grunnen er at hvis vi har høyere Δt vil vi få et lavt trykkfall i kanalene. Det betyr en lavere turbulens i kanalene som vil redusere varmeoverføringseffektiviteten og redusere den selvrensende effekten. Et rent varmeoverføringsområde er alltid viktig for ytelsen.

Bruk av en multi-pass varmeveksler vil øke varmeoverføringslengden til SWPHE og tillate en høyere temperaturforskjell.

 

Kan jeg bruke alle typer medier i en SWPHE?

Nei, du bør alltid spørre Alfa Laval-representanten hvis du skal bruke en ukjent væske. Det kan for eksempel være en brinetype på brine/vannsiden eller en kompressorolje på kuldemediesiden. Hvis du er i tvil, vil din Alfa Laval-representant kunne gi råd både når det gjelder valg av metall og pakningsmateriale.

En SWPHE tillater bruk av et bredt spekter av varmeoverføringsplatemateriale som titan og SMO (ALLOY254) som muliggjør bruk av korrosive materialer som sjøvann eller kloridbaserte saltlake.

 

Hvilket nivå av designtrykk skal jeg velge for en SWPHE?

Først må du sjekke hva din lokalt brukte trykkbeholderkode sier. Vi sier generelt at minimum designtrykk skal være driftstrykket ganger 1,3. Hvis du bruker denne faktoren, kan du forsikre deg om at høytrykkssikkerhetsutkoblingsenheten vil fungere som den skal. Det er da lov å ha noen små trykkvariasjoner i kjøleanlegget uten mye falske alarmer og uønskede avstengninger. Alfa Laval tilbyr SWPHE med designtrykk på opptil 63 bar (900 psi).

 

Hvorfor er trykkfallet på kuldemediesiden så viktig i en SWPHE termosifonfordamper?

Siden systemet kun bruker naturlovene, med hjelp fra tyngdekraften, tettheten og høyden til en væskekolonne, vil hvert trykkfall påvirke ytelsen. Et økt trykkfall kan alltid konverteres til en høyere kompressorbelastning og derfor et høyere behov for inngangseffekt. Det vil alltid koste mer å være uforsiktig med trykkfallet på kjølesiden sammenlignet med vannsiden. Energibehovet i kompressormotoren er alltid mye høyere sammenlignet med behovet i sirkulasjonspumpemotoren.

 

Hvorfor er det viktig å tappe olje i et kjølesystem med en SWPHE-fordamper?

Kompressoroljeforurensning er vanlig i kjølesystemer. I industriell ammoniakkkjøling, ved bruk av uløselig olje, forventes det at denne oljen vil samle seg på det kaldeste stedet i systemet; fordamperen. I fordamperen vil oljen bygge opp en film på varmeoverføringsflatene, noe som effektivt skaper en begroing som reduserer fordamperens ytelse.
For å redusere oljetilsmussingen anbefaler Alfa Laval enhver bruker av uløselig olje å installere en effektiv oljeseparasjon før kjølemediet kommer inn i fordamperen.

 

Hvor ofte må jeg bytte pakninger i en SWPHE?

Tiden mellom service på en pakning for platevarmeveksler med pakning eller SWPHE er avhengig av driften. En enhet som kjører med sjø- eller elvevann kan trenge rengjøring av varmeoverføringsoverflaten oftere enn en varmeveksler som kjører med en lukket brinekrets.

For en normal lukket sløyfe glykolkretsfordamper eller en CO2/ammoniakkkaskadekondensator normal tid mellom pakningsbytte vil være 15 år eller mer. Ta kontakt med din lokale Alfa Laval-representant for råd.


Hvorfor er varmeoverføringsområdet så lite i en SWPHE sammenlignet med en varmeveksler av typen skall og rør

Platene til en SWPHE er designet for å alltid opprettholde en turbulensstrøm i kanalene.
Den turbulente strømmen sikrer en svært høy effektiv varmeoverføring som drastisk reduserer mengden varmeoverføringsareal som trengs sammenlignet med andre teknologier.

Alfa Laval SWPHE-er er optimert for bruk i kjøleapplikasjoner og bruker strømningsutjevning, for eksempel CurveFlow™, for å sikre at all varmeoverføringsoverflaten brukes, noe som resulterer i høyeffektive operasjoner også i dellast.

 

Hvilken pakningstype skal jeg bruke i en SWPHE for en kjøleapplikasjon?

Pakningstypen som skal brukes vil avhenge av mediet/kjølemediene som brukes og driftstemperaturen. Det er også vanlig at kjølemediet inneholder spor av kompressorolje, i så fall må pakningsmaterialet også være kompatibelt med dette mediet.
 
I en industriell kjøleapplikasjon er det vanlig å bruke NBRLT (Low temperature nitrile) materiale for lavtemperaturapplikasjoner. For middeltemperatur brukes CR (kloropren) for ringpakningen i kombinasjon med NBR (Nitril) feltpakning mens HNBR (høytemperatur Nitril) og FEPMAL brukes til ringpakninger i kondensatorer og høytemperaturapplikasjoner.


Spørsmål om AHRI-ytelsessertifisering

Er det obligatorisk å bruke en ASME-trykkbeholderkode når det spesifiseres AHRI-sertifiserte platevarmevekslere?

Nei. Enhver trykkbeholderkode kan brukes. Sertifiseringen handler bare om termisk ytelse og har ingenting å gjøre med mekanisk ytelse og kvalitet generelt.

 

Er AHRI LLHE-sertifiseringsprogram kun gyldig i Nord-Amerika?

Nei. Kunder står fritt til å spesifisere AHRI LLHE-sertifisering hvor som helst i verden. I Nord-Amerika må medlemmene av sertifiseringsprogrammet imidlertid tilby sertifiserte modeller til kundene dersom plikten er innenfor rammen av programmet, uansett om AHRI-sertifisering er spesifisert i buddokumentene eller ikke.

 

Hvordan kan kundene motta verifisering om at produsenten har dimensjonert platevarmeveksleren i samsvar med AHRI LLHE-sertifiseringsprogrammet?

Dette er veldig enkelt. Kunder kan sende produsentens spesifikasjonsark til AHRI, og AHRI-personalet vil da verifisere størrelsen – gratis!

 

Er det komplisert å spesifisere AHRI-sertifiserte platevarmevekslere?

Ikke i det hele tatt! Bare legg til en setning i budgivningsdokumentet der du angir varmen: "Platevarmeveksleren skal sertifiseres i henhold til AHRI LLHE-sertifiseringsprogrammet."

 

Kan AHRI-sertifiseringsprogrammet brukes i andre industrier enn HVAC?

Ja. Kunder i enhver bransje kan bruke AHRI LLHE-sertifiseringsprogrammet for enhver ytelse som omfattes av sertifiseringsprogrammet.


Rask valg

Alfa Laval gjør det enkelt å finne den beste løsningen for din applikasjon. Ta en titt på vårt hurtigvalgverktøy for å bla gjennom produkter og finne Alfa Laval-partnere slik at du kan be om et tilbud.

Alfa Laval Heating and Cooling Hub Quick selection

Ser du etter flere verktøy og ekspertise?

Få mer av kunnskapen Alfa Laval har tilegnet seg gjennom våre 8+ tiår med erfaring innen termisk overføring. Fra BIM-filer, 3D-tegning, konsulentverktøy og mye mer, ta en titt på de mange andre ressursene vi tilbyr i Alfa Lavals varme- og kjølehub.

HVAC-consultant-portal-hero640

AHRI-ytelsessertifiserte varmevekslere for sikker termisk ytelse

Sertifisering fra Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) er den eneste globale tredjepartsverifiseringen av termisk ytelse, og gir deg uavhengig forsikring om at platevarmeveksleren din vil fungere i samsvar med produsentens publiserte klassifiseringer. Alfa Laval tilbyr AHRI-sertifiserte pakningsforsynte platevarmevekslere, loddede platevarmevekslere og fusjonsbundne platevarmevekslere.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Kontakt oss i dag!

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med retningslinjene våre for personvern.